ای استکبار وایادی استکبار چکاربه ملت مظلوم یمن دارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ساخت وبلاگ
چکیده : درششم فروردین 1394 عربستان و کشورهای متحدحمله هوایی به کشور مظلوم یمن رابا عملیاتی بانام طوفان قاطعی... با عنوان : ای استکبار وایادی استکبار چکاربه ملت مظلوم یمن دارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بخوانید :
درششم فروردین 1394 عربستان و کشورهای متحدحمله هوایی به کشور مظلوم یمن رابا عملیاتی بانام طوفان قاطعیت برای پشتیبانی از رئیس جمهور فراری وخائن وبدنام یمن عبدربه منصور هادی بر علیه انصارالله آغاز گردید واکنون بیش از 2 سال ازاین جنگ نابرابرمی گذرد. ملت مظلوم وبی دفاع وبی پناه یمن جرمشان این بود که خواهان آزادی ودموکراسی بودند. می خواستند مستقل وآزاد باشند. می خواستند خودشان آقای خودشان باشند. می خواستند با رأی خودشان کشورشان را اداره کنند. اما پس چرا عربستان به آنها حمله کرد؟ مگر عربستان به چه حقی وطبق چه قانونی به این ملت آزادی خواه حمله کرد؟ آیا عربستان سعودی حق حمله به یک ملت آزادی خواه را داشت؟ پس حقوق بشر کجا رفت؟ دموکراسی چه شد؟ کجاست مدعیان حقوق بشر؟؟؟؟؟؟ چرا کسی فریادی نمی زند؟ چرا رسانه های مدعی آزادی ودموکراسی کوچکترین سخنی در دفاع از ملت آزادی خواه یمن بر زبان نیاوردند؟ چرا هیچ کشور مدعی حقوق بشر حمله ناجوانمردانه و بی قانون عربستان را محکوم نکرد؟ اینجاست که تشت رسوایی مدعیان حقوق بشر ودموکراسی وآزادی ،ازبام می افتد.اینجاست که حق وباطل مشخص می شود. اینجاست که می فهمی شعار ونیرنگ ومکروفریب را. اینجاست که معنی سخنام امام خمینی (ره) را درباره آمریکا واسرائیل وآل سعود و استکبار متوجه می شوی. اینجاست که متوجه می شوی سازمان ملل وحقوق بشر دکان آمریکا هستند برای فریب وغارت و دزدی وچپاول وجنگ روانی ونابودی بشریت.

آخریک وجدان بیدار پیدا نمی شود بگوید ای آل سعود چکاربه ملت یمن داری؟ خوب آنها خودشان یک کشور مستقلند خودشان برای کشور خودشان تصمیم گرفتند خودشان منصورهادی خائن ومزدور رابیرون کردند خودشان می خواهند آقای خودشان باشند. به توچه؟ تو برو داخل کشور خودتو درست کن ای آل سعود خائن . تو خودت مردم کشورت رابه رگبار می بندی. مردم مظلوم وآزادی خواه عوامیه را خانه هایشان رابرسرشان خراب می کنی. با تانک ومسلسل به جان ملتت می افتی. بعد تو با این همه رسوایی می خواهی برای ملت یمن تصمیم بگیری؟؟؟؟ با این همه جنایت به ملت آزادی خواه بحرین حمله می کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومتأسفانه همین عربستان جنایتکار وروسیاه که حامی داعش والقاعده وطالبان و وهابیهای بی مذهب ومنحرف و مزدور هست همین عربستانی که یک بار انتخابات نداشته.همین عربستانی که به مردم کشورخودش با تانک حمله می کنه همین میشه مسئول یکی ازنهادهای حقوق بشری سازمان ملل. ای صاحبان بصیرت این وجدانهای آگاه ای ملتهای جهان عبرت بگیرید وبیدار شوید و بشناسید دراین دنیای استکبار غرب چه می گذرد؟ چقدر جنایت انجام می شود؟

استکبار,وایادی,استکبار,چکاربه,مظلوم,دارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت: 16:19